Scroll To Top

הסבר כללי לציורים והרישומים שלי:


רוב הרישומים דמיוניים ונעשו בעקבות טיולים רגליים במדבר יהודה הקרוב לירושלים, מקום מגורי, ועד ים – המלח, במשך שנות לימודיי בבית הספר התיכון, ובדרך כלל לבד. בטיולי הייתי רואה נופים אופייניים למדבר, כמו חלקי שיחים ועצים וגם פרחים, בסביבה יבשה.
ציור  גואש נוסף נעשה לאחר ביקור בברצלונה ושמו " ההתפכחות ". בקבוצה נוספת של רישומים  מתוארת בעיה שיש לי בעיניים. 
אני רוצה לספר על שנות לימודי בתיכון, שהיו קשות למדי עקב חיפוש עצמי עמוק מאד (בלי סמים או משהו דומה), אלא עם הרבה רצון ותהייה, והטיולים במדבר.  
מטרתי בעבודתי היא למצוא אור במצב של קושי, ואני רוצה לקוות שבעתיד אנשים עם מחלות אחרות ימצאו דרך לתאר אותם באומנות.                                                                                                         
אני מקווה שהדברים מסבירים את התוצאה המוזרה ואולי גם קשה. בנוסף נעזרתי גם בתמיכה של חבר.

אני מקווה שהכל יהיה מהנה,
אהוד בן – חור
(האתר מוקדש למרים בן חור(אימי המופלאה באהבה